BẢNG GIÁ CC THỦ THUẬT - Viện Da DrQ
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT VÙNG TAI
29 Tháng Ba, 2016
BẢNG GIÁ BOTOX CHỐNG NHĂN-LÀM ĐẦY 8-12 THÁNG
29 Tháng Ba, 2016
Show all

BẢNG GIÁ CC THỦ THUẬT

TÊN DỊCH VỤ ĐƠN VỊ GIÁ GHI CHÚ
Chích Sẹo Lồi Lần 1.000.000
Đánh Bóng Da Mặt Lần 2.000.000
Cà Da Mặt Lần 5.000.000 Chưa tính thuốc
Cà Sẹo Xấu <5 cm  Lần 3.000.000 Chưa tính thuốc
Cà Sẹo Xấu >5 cm  Lần 5.000.000 Chưa tính thuốc
Cà Sẹo Xấu >10 cm  Lần 10.000.000 Chưa tính thuốc
Đốt Laser 1 Nốt Ruồi Lần 100.000 Chưa tính thuốc
Đốt Laser 3 Nốt Ruồi Lần 200.000 Chưa tính thuốc
Đốt Laser 5 Nốt Ruồi Lần 300.000 Chưa tính thuốc
Đốt Laser 8 Nốt Ruồi Lần 400.000 Chưa tính thuốc
Đốt Laser 10 Nốt Ruồi Lần 500.000 Chưa tính thuốc

Trả lời

Call Now Button