BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT KHÁC - Viện Da DrQ
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT VÙNG BỤNG
29 Tháng Ba, 2016
Giới thiệu phẫu thuật thẩm mỹ
16 Tháng Tư, 2016
Show all

BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT KHÁC

TÊN DỊCH VỤ ĐƠN VỊ GIÁ GHI CHÚ
Sẹo Ghép Da Lần 15.000.000
Chỉnh Sẹo Xấu <5 cm Lần 5.000.000
Chỉnh Sẹo Xấu >5 cm – 10 cm Lần 8.000.000 Đến 15.000.000
Chỉnh Sẹo Xấu >10 cm Lần 10.000.000 Đến 30.000.000
Vá Tai (1 bên) Lần 1.500.000
Vá Tai (2 bên) Lần 2.500.000
Cắt U Mỡ <3 cm  Lần 3.000.000
Cắt U Mỡ >3 cm  Lần 4.000.000 Đến 10.000.000
Sẹo Lõm Độn Silicon Lần 8.000.000 Chưa tính sụn Silicone
Sẹo Sứt Môi Sẹo Hẹp Cánh Mũi Lần 10.000.000
Cắt Nốt Ruồi Nhỏ Lần 1.000.000
Cắt Nốt Ruồi To Lần 2.000.000
Cắt U Hắc Tố <5 cm Lần 3.000.000
Cắt U Hắc Tố >5 cm Lần 5.000.000
Cắt Mụn Vàng <2 cm Lần 3.000.000
Cắt Mụn Vàng >2 cm Lần 5.000.000

Trả lời

Call Now Button