BẢNG GIÁ BƠM CHẤT LÀM ĐẦY [2-3 NĂM] - Viện Da DrQ
Căng Da Bụng
18 Tháng Tư, 2016
Bảng Giá Công Nghệ Cao
20 Tháng Tư, 2016
Show all

BẢNG GIÁ BƠM CHẤT LÀM ĐẦY [2-3 NĂM]

TÊN DỊCH VỤ ĐƠN VỊ GIÁ GHI CHÚ
Bơm Vùng Má Bị Lõm (1 Bên) Lần 15.000.000
Bơm Vùng Má Bị Lõm (2 Bên) Lần 30.000.000
Chỉnh Hình Khuyết Mũi Lần 10.000.000
Rãnh Má Mũi Lần 10.000.000

Trả lời

Call Now Button